AQAP

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Medzinárodná norma AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130 špecifikuje požiadavky systému manažérstva kvality tak, aby organizácii umožnila pripraviť a implementovať politiku a dlhodobé ciele tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa organizácia zaviazala plniť, a informácie o významných technických požiadavkách.


Medzinárodnú normu AQAP 2110 - 20- 30 možno použiť v každej organizácii, ktorá chce:


  • vytvoriť, implementovať, udržiavať a zlepšovať systém manažérstva,


  • presvedčiť sa o zhode

Všetky požiadavky špecifikované v medzinárodnej norme
AQAP a ISO 9001 sú určené na začlenenie do akéhokoľvek systému manažérstva. Rozsah použitia bude závisieť od takých faktorov, ako je politika organizácie, charakter jej činností, výrobkov a služieb, umiestnenie a podmienky, v ktorých organizácia pracuje.

Aby organizácia mohla byť certifikovaná musí mať funkčný systém. Zavedieme Vám systém AQAP 2110:2009
a tiež systém kvality ISO 9001:2008 nakoľko prepojenie oboch noriem je intenzívne.

Štandard AQAP 2110 plnhodnotne pokrýva požiadavky ISO 9001:2008 preto je možné sa uchádzať o získanie certifikátu kvality ( certifikát kvality ).

počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky